Jaunumi
Dievkalpojumi
Svētdarbības
Ziedojumi
Āraišu augļu koku dārzs
Aktivitātes
Draudze
Baznīcas komplekss
Baznīcas ēka
Mācītājmuiža
Projekti
Ziņu arhīvs
Galerijas
 

 

 


            

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projekta nosaukums:

„Āraišu baznīcas fasāžu, logu un durvju atjaunošana”.

Aktivitāte: „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”.

Projekta identifikācijas numurs: 3DP/3.4.3.3.0/14/APIA/CFLA/010.

Projekta iesniedzējs: Āraišu evaņģēliski luteriskā draudze.

 Projekta apraksts: Projekta ietvaros tiks veikta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Āraišu luterāņu baznīcas, kas atrodas Amatas novada Drabešu pagastā, fasāžu, logu un durvju atjaunošana, kas šobrīd ir neapmierinošā stāvoklī, kā rezultātā tiks saglabāts kultūrvēsturiskais objekts un tiks nodrošināta tā tālāka pieejamība ikvienam interesentam.

Finansējums: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 51 636,41 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 84% jeb 43 374,58 EUR un

Āraišu evaņģēliski luteriskās draudzes līdzfinansējums ir 16% jeb 8 261,83 EUR.

Būvniecības izmaksas: 49635.52 EUR

Būvuzraudzība: 780.00 EUR

Publicitātes izmaksas: 1220.89 EUR

Kopā: 51 636.41 EUR

Būvnieks: Sia „CeltCom”

Būvuzraugs: Sia „Akords U”

Projekta autors un autoruzraugs: Sia „Pastorāts”

Termiņš: Projekta ietvaros plānotās aktivitātes tiks pabeigtas līdz 30.06.2015.

Projekta atbalstītāji: Amatas novada dome, draudzes locekļi un uzņēmēji.


 

Āraišu baznīcas jumta seguma atjaunošana.

Projekta ilgtermiņa mērķis: apturēt Āraišu baznīcas kompleksa kultūrvēsturisko vērtību bojāeju un nodrošināt labvēlīgus apstākļus ēku tālākai pastāvēšanai, palielinot to estētisko un emocionālo vērtību un pieejamību nākamām paaudzēm.

Projekta tiešais mērķis bija veikt Āraišu luterāņu baznīcas ēkas jumta seguma nomaiņu, tādējādi turpinot sistemātisku un metodiski pareizu baznīcas atjaunošanu un saglabāšanu.

Projekta tika īstenots laika periodā no 2008.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.janvārim. Projekta ietvaros būvniecības uzņēmums SIA Cel Tik, kuram ir plaša pieredze kultūrvēsturisku objektu restaurācijā, veica Āraišu luterāņu baznīcas jumta seguma nomaiņu.

Šī projekta īstenošanas rezultātā ir novērsta mitruma nelabvēlīgā ietekme uz baznīcas mūra konstrukcijām un iekštelpām, kā arī interjera priekšmetiem. Jumta seguma nomaiņa bija svarīgs priekšnosacījums tam, lai varētu pāriet pie baznīcas ēkas kvalitatīva iekštelpu un fasādes restaurācijas darba.

Projektu finanšu avoti:

1. Valsts Kultūkapitāla fonds;
2. Amatas novada dome;
3. Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
4. Juridisko un privātpersonu ziedojumi;
5. AS SEB kredītlīdzekļi.

  Copyright 2008; Created by MB Studija »